fbpx

Plugin Contact Form by Fluent Forms cho Quiz, Survey và Drag & Drop WP Form Builder <= 5.1.16 – Thiếu Ủy Quyền để Cập Nhật Cài Đặt và Leo Thang Quyền Hạn Hạn Chế (9.8)

Plugin Contact Form by Fluent Forms phiên bản đến 5.1.16 dễ bị tấn công do thiếu kiểm tra ủy quyền, ...
Chi tiết

Lỗ hổng 9.9 điểm trong Plugin WooCommerce Amazon Affiliates cho phép SQL Injection

Plugin WooCommerce Amazon Affiliates cho WordPress có lỗ hổng SQL Injection nghiêm trọng ảnh hưởng đến phiên bản đến 14.0.10. ...
Chi tiết