fbpx

Plugin Contact Form by Fluent Forms cho Quiz, Survey và Drag & Drop WP Form Builder <= 5.1.16 – Thiếu Ủy Quyền để Cập Nhật Cài Đặt và Leo Thang Quyền Hạn Hạn Chế (9.8)

Plugin Contact Form by Fluent Forms phiên bản đến 5.1.16 dễ bị tấn công do thiếu kiểm tra ủy quyền, ...
Chi tiết

Penci Soledad Data Migrator <= 1.3.0 – Lỗi Chèn Tập Tin Cục Bộ Không Xác Thực

Plugin Penci Soledad Data Migrator cho WordPress dễ bị tấn công chèn tập tin cục bộ không xác thực trong ...
Chi tiết

Tutor LMS <= 2.7.0 – Lỗ Hổng Bảo Mật 9.8 điểm: Thiếu Xác Thực Nghiêm Trọng

Khám phá lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các phiên bản Tutor LMS đến 2.7.0. Tìm hiểu về rủi ...
Chi tiết

OpenAI Khởi Động Mùa Xuân Với GPT-4o và Ứng Dụng Máy Tính Mới

Khám phá những cập nhật đáng chú ý từ OpenAI với mô hình GPT-4o mới và ứng dụng desktop cho ...
Chi tiết

Lỗ hổng 9.9 điểm trong Plugin WooCommerce Amazon Affiliates cho phép SQL Injection

Plugin WooCommerce Amazon Affiliates cho WordPress có lỗ hổng SQL Injection nghiêm trọng ảnh hưởng đến phiên bản đến 14.0.10. ...
Chi tiết

Lỗ hổng nghiêm trọng 9.8 điểm trong Plugin Hotel Booking Lite của WordPress cho phép tiêm Object PHP

Khám phá lỗ hổng bảo mật PHP Object Injection trong plugin Hotel Booking Lite của WordPress, được công bố công ...
Chi tiết

Phát hiện lỗ hổng 9.8 điểm SQL Injection nghiêm trọng trong Plugin LearnPress cho WordPress

Lỗ hổng SQL Injection không xác thực trong plugin LearnPress của WordPress ảnh hưởng đến các phiên bản đến 4.2.6.5, ...
Chi tiết

Lỗ hổng bảo mật 9.8 Critical nghiêm trọng trong theme Porto cho WordPress

Phát hiện lỗ hổng Local File Inclusion trong theme Porto của WordPress qua chức năng ‘porto_ajax_posts’, điểm CVSS đạt 9.8. ...
Chi tiết

Lỗ hổng SQL Injection 9.9 cực nghiêm trọng trong plugin Shipment Tracking, Tracking, and Order Tracking for WooCommerce – ParcelPanel

Phát hiện lỗ hổng SQL Injection trong plugin Shipment Tracking, Tracking, and Order Tracking for WooCommerce – ParcelPanel, ảnh hưởng ...
Chi tiết

Hướng Dẫn Thay Đổi Domain Website Trên Google Search Console

Khi bạn dự định chuyển website của mình từ một tên miền hoặc tên miền phụ này sang tên miền ...
Chi tiết
12 Sau