fbpx

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

1. Nội Dung và Dịch Vụ: sociozykhông đảm bảo rằng nội dung và dịch vụ trên trang web là hoàn toàn chính xác, đáng tin cậy, hoặc cập nhật. Nội dung và dịch vụ được cung cấp “như là” mà không có bất kỳ loại bảo đảm nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về tính thương mại hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể.

2. Liên Kết đến Trang Web Khác: Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư, hoặc bất kỳ hoạt động nào của các trang web đó.

3. Trách Nhiệm Pháp Lý: sociozy sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng trang web, dịch vụ, hoặc nội dung của chúng tôi.

4. Thay Đổi Nội Dung và Dịch Vụ: sociozy có quyền thay đổi, sửa đổi, hoặc xóa bỏ nội dung và dịch vụ mà không cần thông báo trước.

5. Mất Mát hoặc Hỏng Hóc Dữ Liệu: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc mất mát hoặc hỏng hóc dữ liệu từ việc sử dụng trang web, dịch vụ hoặc nội dung của chúng tôi.

6. Liên Hệ: Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].