fbpx

Privacy Policy

Chúng tôi là ai ?

Trang web: https://sociozy.com.

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu rõ hơn về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin

Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân như:

  • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại.
  • Thông tin tự động thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích:

  • Cung cấp, duy trì, và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Xử lý và hoàn thành các giao dịch liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Khi có sự đồng ý của bạn.
  • Khi cần chia sẻ thông tin cho các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các dịch vụ bạn yêu cầu.

4. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không phù hợp.

5. Truy Cập và Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền truy cập và yêu cầu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc xóa bỏ các thông tin cá nhân mà chúng tôi đang giữ.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi tại: [email protected].