fbpx

Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ

Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với Sociozy! Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

1. Điều Khoản Chung

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Sử Dụng Dịch Vụ

  • Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hợp lệ và không vi phạm pháp luật.
  • Bạn không được phép sử dụng dịch vụ với mục đích gây hại hoặc phá hoại dịch vụ.

3. Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Người Sử Dụng

  • Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và tài khoản của mình.
  • Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay nếu phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trong tài khoản của mình.

4. Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Sociozy

  • Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật, hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ.

5. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

6. Liên Hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến điều khoản và điều kiện, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].